Home Novosti Golf teren Golf resort & Sport hotel Dionice Golf akademija Kontakt
 
25.10.-27.10.2002. godine
održava se tradicionalni međunarodni "Croatia Open 2002" golf turnir na kojem će sudjelovati natjecatelji iz cijeloga svijeta.
Zahvaljujemo se sponzorima.
Više o turniru pročitajte na stranici www.croatia-golf.hr/open2002
KAKO POSTATI ČLANOM GOLF & COUNTRY CLUBA "DOLINA KARDINALA"

Otkupite paket dionica:

• za jednog člana kluba u protuvrijednosti 15.000,-DEM
• za obitelj u protuvrijednosti 20.000,-DEM
• za tvrtku u protuvrijednosti 25.000,-DEM

Kupnjom paketa dionice, popunjavanjem pristupnice za članove kluba, prihvaćanjem pristupnice od strane Uprave tvrtke Golf Croatia d.d. i Golf & Country Club-a «Dolina Kardinala», te uplatom godišnje članarine, dobiti ćete klupsku iskaznicu i pravo igranja na golf terenima G&CC «Dolina Kardinala». Djeca dioničara do 18 godina starosti igraju pod ugovorom svojih roditelja i plaćaju samo minimalnu dječju članarinu.
Dionice glase na ime korisnika, jamče suvlasništvo u društvu Golf Croatia d.d. i u svako doba se mogu prodati na tržištu dionica.

Vrlo rado ćemo Vam poslati pristupnicu za članstvo u Golf & Country Club-u «Dolina kardinala». Dođite kod nas, uživajte u golfu, odmorite se u ugodnom i zdravom ozračju, u divnoj, nedirnutoj prirodi.

Uprava bi se radovala pozdraviti Vas kao dioničara i aktivnog klupskog člana na našim sportskim priredbama i društvenim sastancima.


How to become a member The Dolina kardinala Golf & Country Club

Purchase a block of shares:

• for one club member to the value of DM 15,000
• for family membership to the value of DM 20,000
• for company membership to the value of DM 25,000

By buying a block of shares, filling in a membership application form and acceptance by the board of company, Croatia Golf d.d., Dolina kardinala, Golg & Country Club and paying the annual membership fee, you can get a club membership card and the right to play on the course of the Dolina kardinala G. & C.C. Child shareholders up to the age of 18 play on the basis of a contract made with their parents and pay only minimal child membership fee.

The shares are made out to the holder, and guarantee co-ownership of the firm Croatia Golf d.d., and can be sold on the stock-market at any time.

We will be very happy to send you a membership application form for Dolina Kardinala Golf & Country Club. Come and see us enjoy the golf, relay in a pleasant and health atmosphere in lovely, untouched nature.

The board would be happy to welcome you as shareholder and active club member at our sporting events and social meetings.